IndspilningerUd til begge sider (1984)
I 1985 (1. juni) indspillede Lauget, styret af Michael og Ivan, et bånd, der fik titlen "Ud til begge sider". Det indeholder udvalgte numre fra Laugets hidtidige 
udgivelser, samt arrangementer til lejligheden af Otte Mands Dans og Galop Kontra. Båndet kan erhverves hos Nodesalgsmester (klik på Nodesalg til venstre). 
Indspilningen kan - på bestilling - leveres som CD og endelig kan du ved at klikke her finde de indspillede melodier som MP3-filer til fri download, så du kan 
brænde din egen CD.


Nordiske Legestuemelodier (1993)
15 af Laugets medlemmer med Helle Baltzer som forspiller indspillede 31/10 1993 i det daværende Folkedansens Hus et bånd med Norisk Legestuemelodier. 
Det blev produceret af Danske Folkedansere, Danske Folkedanseres Spillemandskreds og DGI i samarbejde med Spillemandslauget Østjyderne. 
Båndet kan erhverves hos Nodesalgsmester (klik på Nodesalg til venstre). 
Indspilningen kan - på bestilling - leveres som CD og endelig kan du ved at klikke her finde de indspillede melodier som MP3-filer til fri download, så du kan 
brænde din egen CD.

Skulle nogen have ophavsretlige eller andre indvendinger mod, at Lauget gør disse indspilninger offentlig tilgængelige, bedes man rette henvendelse til laugets
 oldermand på oldermand@oestjyderne.dk. 
Bestilling på CD'er til KajEngholm@oestjyderne.dk

.
Niels P. S. Willumsen, Lading Hede (2014)
En Weekend sidst i oktober 2014 mødtes 24 af Laugets medlemmer for at indspille en CD med musik efter den i øvrigt ganske ukendte spillemand Niels Peter Sørensen Willumsen fra Lading Hede.
Anstrengelserne resulterede i, at vi 29/11 2014 kunne sende en CD på gaden med 22 melodier fra hans nodebøger (og 2 fra Ivan Damgård uudtømmelige værksted!) 
CDen er mere uddybende omtalt under punktet CD på Menuen til Venstre. Første skæring kan aflyttes på forsiden.
Og den kan købes formedelst 100 kr plus porto ved henvendelse til nodesalg@oestjyderne.dk.
Comments