CD

Dansebeskrivelser og info om melodierne.

I det første afsnit står der lidt information om de enkelte melodier på Spillemandslauget Østjydernes CD med musik efter spillemanden Niels P. S. Willumsen fra Lading.

I det andet afsnit kan man læse, hvad der kan danses til melodierne.

Det tredie afsnit er pdf-filer med scanninger af originalnoderne - mest for nørder.

Informationer om melodierne.

Efter hver melodi står der, i hvilken årgang og på hvilken side melodien kan findes.

Står der f.eks 1998/6 betyder det, at melodien står på side 6 i Spillemandslauget Østjydernes nodeudgivelse fra 1998.


 1. Humør til Høstgilde. Polka 1998/6. Fra en nodebog, der med stor sandsynlighed betår af afskrifter efter publikationer fra muskdirektør Carl Møller i Århus. I øverste højre hjørne findes noget krimskram, der med god vilje kan fortolkes som begyndelsen til ”C Møller”.

 2. Tyrolervals 1997/38. Fra en lille nodebog, der især indeholder stof af pædagogisk karakter. Et lille undervisningshefte måske?

 3. Contra 4 Tuur ”ikke udgivet”. Den havde nodeudvalget i sin tid undladt at tage med. Men den må have været på vippen.

 4. Polka 1998/5

 5. [Trekant], Trekant og Phær Vals 1998/61, 1995/38 og 1995/63. Den første trekant er hørt på LP med Evald Thomsen. Den anden trekant udmærker sig ved at være i todelt takt. Phær Vals findes i variant benævnt Pirrevals i FFF's hæfte 1.

 6. [Galop] 1998/40. Den er fundet i Folkets Sangbog nr 561 som en soldatervise. Det er første vers vi synger på pladen.

 7. 4 Tuur 1998/46

 8. Fransaisisk Contra 1998/65

 9. Høstgilde-Marsurka 1997/58. Fra en nodebog skrevet af Anders Mortensen fra Koutrup. Han var som Willumsen hornblæser ved 14. batallion, og forærede bogen til ham i julen 1878.

 10. Hamborg Sveitret 1998/56. Der er flere varianter af samme rundt omkring i nodebøgerne

 11. 4 Tuur og Rask 4 Tur 1998/44 og 1998/45

 12. Sex Tur 1998/48. Af C. Larsen, og hvem han er, vides ikke.

 13. Øl-Peter. Trippe Vals 1997/49. Af. C. Møller, sandsynligvis den under nr 1 nævnte.

 14. Kontraseire 1998/66

 15. Sveitre og Rusisk 1998/55 og ”ikke udgivet”. Rusisk findes også i andre nodebøger fra tiden med navnet Jydevals

 16. Englis 1998/62

 17. Russisk Kontra 1998/64. Fra samme nodebog som nr. 9. Findes i flere nodebøger fra forskellige egne og med forskellige titler, Stokkemarsch, Russisk Vals, Polka m fl.

 18. [Vals] 1997/36

 19. Østjydernes Jubilæums Schottish 2, 2010/17. Ivan skrev den til vores jubilæum i 2008 (eller var det 2003), hvor der var udskrevet en konkurrence om en jubilæumsmelodi. Den fik en andenplads, deraf navnet. Førstepladsen gik dog også til Ivan for en schottish, som bare hedder Østjydernes Jubilæumsschottish.

 20. Østjydernes 20-års Hopsa 2000/54. Også en vindermelodi fra Ivans pen fra jubilæet 1998Dansebeskrivelser

I det materiale vi har fået, og som ligger til grund for denne udgivelse, er der udelukkende noder og altså ingen tilhørende dansebeskrivelser (med en enkelt undtagelse, se 1998 s 49).

En del af titlerne refererer umiddelbart til almindelig kendte pardanse. For andre titlers vedkommende har vi brugt et kvalificeret gæt for at finde en dans frem, der passer til melodien. Nedenfor fremgår det, hvad vi plejer at danse til de forskellige melodier.

Ved de danse hvor vi bruger en udgivet dansebeskrivelse, har vi henvist til denne udgivelse med udgivelsens ”kaldenavn”. Efter dansebeskrivelserne fremgår den præcise titel og udgiver.


Humør til Høstgilde. Polka

Almindelig reinlænderpolka.


Tyrolervals

Almindelig tyrolervals.


Contra 4 Tuur

Til denne melodi danser vi Tosse Marens totur som beskrevet i ”Pia og Per 1” side 28. (1).


Polka

Vi spiller melodien forholdsvis langsomt, så den er velegnet til en hamborger, altså en langsom ”vuggende” polka.


[Trekant], Trekant og Phær Vals

Når vi spiller til dans, spiller vi de to trekanter i potpouri, og spiller efter en pause Phærvals.

Til trekantmelodierne danses almindelig trekant, altså først kreds og herefter kæde+totrin repeteret så længe musikken spiller.

Til Phær Vals danser vi Pirrevals som beskrevet i ”Hæfte 1” side 12. (2).


[Galop]

Almindelig galop, altså hurtig polka rundt.


4 Tuur

På trods af sit navn er dette en typisk sekstursmelodi. Vi bruger den til Familiesekstur som beskrevet i ”Præstøhæftet” side 30. (3).

Melodien minder om Ny Sekstur fra Mors som er beskrevet i ”Mors og Thy hæftet” side 28 (4). Denne dans kan derfor også bruges.


Fransaisisk Contra

Til denne melodi danser vi Fransøsisk Kontra som beskrevet i ”Forskellige egne” side 44 (5). Melodien er noget afvigende, men passer fint til dansen.


Høstgilde-Marsurka

Almindelig mazurka.


Hamborg Sveitret

Til denne melodi danser vi Hamborg sveitrit som beskrevet i ”Sjællandshæftet” side 6. (6).


4 Tuur og Rask 4 Tur

Til disse melodier danser vi en almindelig firtur for to par. Der er flere at vælge imellem. Vi danser som beskrevet i ”Vesteregnshæftet” side 24 med den forskel, at både damer og herrer bytter plads. (7)


Sex Tur

Til denne melodi danser vi Sekstur fra Nordfyn som beskrevet i ”Fynshæftet” side 34. (8).


Øl-Peter. Trippe Vals

Til denne melodi danser vi klinkevals, altså trippevals til A-stykket og almindelig vals til B-stykket.


Kontreseire

Til denne melodi kan man danse Kontrasejre som beskrevet i ”Sallinghæftet” side 30 med den ændring, at man danser med ture, og ikke, som beskrevet, kun har kreds første gang. (9).

Vi danser en lille variation, idet vi først lader både hovedparrene og sideparrene danse mod hinanden og fra hinanden, og derefter lader både hovedparrene og sideparrene danse ryg om ryg.


Sveitre og Rusisk

Når vi spiller til dans, spiller vi ikke de to melodier i potpouri. Til Sveitre danses en almindelig svejtrit. Til Rusisk danses ”Æ russer” som beskrevet Thydanse II side 7. (10).


Engl:

I ældre dansebeskrivelser er en engelskdans en anden betegnelse for en rækkedans, så vi gætter på, at det er en sådan der har været danset. Vi har imidlertid ikke fundet nogen dansemelodier der ligner denne, og vi har heller ikke fundet nogen rækkedans i valsetakt der passer til melodien. Vi har derfor tilladt os at konstruere en rækkedans, hvor figurerne alle er typiske for rækkedanse. Rent stilmæssigt er dansen altså korrekt, men netop denne dansebeskrivelse er med sikkerhed ikke blevet benyttet da Willumsen i sin tid spillede.

Vores dansebeskrivelse fremgå nederst i dokumentet.


Russisk Kontra

Til denne melodi danses Russisk kontra som beskrevet i Randershæftet side 26 med den forskel, at første reprise i vores melodi er dobbelt så lang, så der altså danses dobbelt så mange trin. (11).


[Vals]

Almindelig tyrolervals.


Østjydernes Jubilæums Schottish 2

Almindelig schottish.


Østjydernes 20-års Hopsa

Almindelig hopsa.


Litteratur

(1): 55 gamle folkedanse fra forskellige egne. Samlet og bearbejdet af Pia og Per Sørensen.

Eget forlag.

(2): Beskrivelse af gamle danske folkedanse. Hefte 1

Foreningen til Folkedansens Fremme.

(3): Gamle danse fra Præstø Amt

Foreningen til Folkedansens Fremme.

(4): Gamle danse fra Mors og Thy

Foreningen til Folkedansens Fremme.

(5) Gamle danse fra forskellige egne

foreningen til Folkedansens Fremme.

(6): Gamle danse fra Sjælland

Foreningen til Folkedansens Fremme.

(7): Vesteregnens gamle danse

Skjern-Egvad museumsforening ”Bundsbæk mølle”

(8): Gamle danse fra Fyn og Øerne    

Foreningen til Folkedansens Fremme.

(9): Gamle Salling-danse

Foreningen til Folkedansens Fremme.

(10): Svend Hamborg: Beskrivelser og noder til Thydanse II

Forlaget Kontra.

(11): Gamle danse fra Randersegnen

Foreningen til Folkedansens Fremme.Dansebeskrivelse til Englis

Typisk danseform fra slutningen af 1700-tallet. Talrige kilder.

Opstilling: Almindelig rækkeopstilling

1., 3., 5., ….. par starter med at være opførende. Dansen beskrives for første og andet par

Takt 1 – 8: Første og andet par har højrehåndsmølle. Danser rundt med uret. 8 valsetrin.

Takt 1 – 8: Første og andet par har venstrehåndsmølle. Danser rundt mod uret. 8 valsetrin. Herefter er alle hjemme på egen plads.

Takt 9 – 16: Andet par står stille. Første par danser et ottetal således: Herren danser ind mellem andet pars herre og dame, bag om og rundt om anden dame så der igen kan danses mellem andet pars herre og dame. Herefter bag om anden herre og hjem på plads. I alt 8 valsetrin. Damen danser samtidigt samme figur således: Damen danser ind mellem andet pars herre og dame, bag om og rundt om anden herre så der igen kan danses mellem andet pars herre og dame. Herefter bag om anden dame og hjem på plads. I alt 8 valsetrin. Hvor det er nødvendigt, holder herren tilbage for damen.

Takt 9 – 16: Første og andet par danser kæde således: Højre hånd til egen danser. I modsat række venstre hånd til den, man stod ved siden af på rækken. Højre hånd til egen danser og hjem i egen række. I alt 8 valsetrin. Alle skal nu have byttet plads, idet herrerne stadig står i herrerækken og damerne i damerækken.

Dansen kommer nu forfra, hvor alle danser med et nyt par. Der står et par over i hver ende af rækken.


Originalnoder.

Ċ
Kaj Engholm,
23. nov. 2014 03.38
Ċ
Kaj Engholm,
23. nov. 2014 03.39
Ċ
Kaj Engholm,
23. nov. 2014 03.39
Ċ
Kaj Engholm,
23. nov. 2014 03.39
Ċ
Kaj Engholm,
23. nov. 2014 03.39
Ċ
Kaj Engholm,
23. nov. 2014 03.39
Ċ
Kaj Engholm,
23. nov. 2014 03.39
Ċ
Kaj Engholm,
23. nov. 2014 03.39
Ċ
Kaj Engholm,
23. nov. 2014 03.39
Ċ
Kaj Engholm,
23. nov. 2014 03.39
Ċ
Kaj Engholm,
23. nov. 2014 03.39
Ċ
Kaj Engholm,
23. nov. 2014 03.38
Ċ
Kaj Engholm,
23. nov. 2014 03.38
Ċ
Kaj Engholm,
23. nov. 2014 03.38
Ċ
Kaj Engholm,
23. nov. 2014 03.38
Ċ
Kaj Engholm,
23. nov. 2014 03.38
Ċ
Kaj Engholm,
23. nov. 2014 03.39
Ċ
Kaj Engholm,
23. nov. 2014 03.38
Ċ
Kaj Engholm,
23. nov. 2014 03.39
Ċ
Kaj Engholm,
23. nov. 2014 03.39
Ċ
Kaj Engholm,
23. nov. 2014 03.39
Comments